Tehly

Tehly

U nás má dlhoročnú tradíciu výstavba z kusových stavív. Vymurovaný dom má dlhú životnosť, vďaka ktorej slúži aj trom generáciám.

Materiály na murovanie prešli dlhým vývojom a v súčasnosti sa stavia najmä z pálených keramických a pórobetónových tvárnic.

Pálená tehla je tradičný a najpoužívanejší materiál na výstavbu rodinného domu. Je preverená časom viac ako tisíc rokov. Pálené tehly spĺňajú požiadavku tepelného odporu, majú vysokú akumulačnú schopnosť a zabezpečujú stabilnú klímu v interiéri. Komplexný stavebný systém obsahuje od obvodovej tehly rôzne polovičné či rohové formáty, preklady, vencové U tvarovky, stropné nosníky atď., vďaka ktorým je stavba skladačkou. Na trhu sú i tvarovky - tehly so systémom pero + drážka. Tento systém zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti steny domu.

Dohodnite si termín nezáväznej konzultácie a ponuky  na dachteam@dachteam.sk, alebo na t.č.: 0911 899 995

Viac na: www.najstrechy.sk, alebo www.dachteam.sk