Jazyk: English
Jazyk:

V košíku nie sú žiadne položky.

Nevybrali ste položky pre porovanie.

Ochrana údajov

 

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). 

 Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Informačný systém  internetového obchodu NAJSTRECHY je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom 201407500.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, ale pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje zákazníkov, ktoré budú použité iba pre komunikáciu so zákazníkom a  pre zaslanie objednaného tovaru.

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Z vyššie uvedeného  zákona vyplýva i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému prepravcovi za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu sa podľa :§ 20 ods.3 vyššie uvedeného zákona zároveň zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade, že server bude napadnutý neznámym páchateľom – hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.